Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google...

read more

Links over wijkgericht werken

LPB: Landelijk platform van gemeenten die wijkgericht werken. VNG: Landelijke monitor voor wijkgericht werken. KrachtinNL: Is een site die initiatieven uit de samenleving op het gebied van community’s en burgerkracht samenbrengt. Tijd voor samen: Informatie over de veranderende relatie tussen de samenleving en de overheid. Voor je buurt: een initiatief om crowdfunding...

read more

Fase 4: Consolidatie.

In fase 4 ontstaat er een structurele samenwerking tussen publieke en private partners op wijkniveau. Afhankelijk van de keuzes die het gemeentebestuur maakt kunnen  structurele afspraken gemaakt worden over wijktaken met een primaire sturing vanuit de wijk. Het op hoofdlijnen toedelen van budgetten en doelstellingen voor de wijk door de gemeenteraad...

read more

Fase 3: Professionalisering wijkorganisatie

In deze fase worden de resultaten van de pilot stapsgewijs opgeschaald. Het professionaliseren van de wijkorganisatie betekent dat meer zaken democratisch gelegitimeerd door de wijk zelf georganiseerd en gerealiseerd kunnen worden. Het wijkbestuur en de wijkorganisatie zullen daarbij bemenst moeten worden ervaren bestuurders en professionele medewerkers. Gedacht worden aan een projectorganisatie die met publiek- private middelen en...

read more

Fase 2: Pilot project

Op basis van het gekozen voorkeursscenario wordt een pilot project gestart dat in één jaar een aantal vastgestelde resultaten moet behalen. De pilot wordt ondertekend door zoveel mogelijk partijen uit de wijk zodat de rol en betrokkenheid van de publiek- private samenwerking in de wijk vooraf herkenbaar is vastgelegd. Kern van de...

read more

Fase 1: Democratische analyse

Fase 1: Democratische analyse en conclusie. Tijdens deze fase worden de partijen die werkzaam zijn in de wijk benaderd over welke prioriteiten de komende jaren in hun wijk gerealiseerd moeten worden. De analyse is resultaatgericht, per onderwerp wordt bepaald wat het resultaat op wijkniveau over vier jaar zal moeten zijn. Dit levert het volgende...

read more

Groepen en bewoners

De kracht van de Nederlandse samenleving bestaat van oudsher uit mensen die zich verenigen vanwege hun woonomgeving, sport, werk, levensovertuiging of andere passies. Dit verenigingsleven staat vandaag landelijk onder druk door de overheidsbezuinigingen en andere maatschappelijke ontwikkelingen. De VWWN is er voor: Verenigingen die professioneel gesteund willen worden bij het...

read more

Contact

Initiatiefnemers: De Vereniging Wijkgericht Werken Nederland is in oprichting en een initiatief van de bedrijven Sardius Consultancy en RPR stakeholdermanagement: kan u verder helpen met het economisch vitaal maken van uw wijk. Interesse? Neem contact met ons op. Als u professioneel of vrijwillig betrokken bent bij initiatieven in uw wijk, op...

read more

Wat doen wij?

De Vereniging Wijkgericht Werken Nederland is een initiatief van ondernemers met ruime ervaring op het gebied van (wijk)ontwikkeling binnen gemeenten. Zowel op het ruimtelijke als het maatschappelijke vlak zijn wij gepassioneerd om vernieuwend, vereenvoudigend en ontzorgend te werk te gaan. Via de vereniging bieden wij overheden, bedrijven en groeperingen in...

read more