VWWN

Vereniging Wijkgericht Werken Nederland

Welkom op de site van de VWWN. Deze door ondernemers opgerichte vereniging heeft tot doel om meer en duurzaam werk in onze wijken en dorpen te realiseren door professionele samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven, groeperingen en bewoners te faciliteren.

handen boven elkaar

Het concept Wijkgericht werken1©

Het gratis boekje wijkgerichtwerken1©  is hiervoor speciaal beschikbaar als een krachtig instrument dat uw lokale werkgelegenheid doet groeien. Het boekje bevat o.a ook stellingen die u kunt gebruiken om als (gemeente/wijk) bestuur of ondernemersvereniging het stimuleren van uw lokale economie te bespreken. Voor meerdere exemplaren kunt u contact met de VWWN opnemen.

De VWWN ondersteunt:

gemeenten die werkgelegenheid centraal stellen in de aanpak van hun wijken.

bedrijven en die de voordelen zien van samenwerking op wijkniveau om hun omzet te verhogen.

groeperingen die actief zijn in de wijk en het wijkbestuur geprofessionaliseerd en daadkrachtig uitvoeren.

bewoners die werk willen maken van de problemen én kansen die zij zien in hun wijk.