Ondernemers

De  VWWN is opgericht door ondernemers die er van overtuigd zijn dat ondernemerschap de sleutel is voor economische groei en het bieden van werkgelegenheid. Het stimuleren van ondernemerschap in de Nederlandse wijken is een belangrijke kans om de lokale markt te doen groeien en uw eigen marktaandeel te vergroten.

De VWWN kan ondernemers:

  • Ondersteunen bij het oprichten of professionaliseren van een ondernemersvereniging in relatie tot de andere betrokken partijen in de wijk.
  • Een invloedrijke rol laten vervullen bij het besturen van hun wijk of de kern waar zij gevestigd zijn.
  • Actief deelgenoot maken bij het samenwerken met én voor de lokale overheid en andere (wijk)groeperingen.
  • Door kennisdeling op landelijk niveau maatregelen adviseren die de eigen bedrijfsvoering ten goede komen.