Gemeenten

shutterstock_19782160Vanaf 2015 staat u als gemeente voor een belangrijke opgave om met minder middelen veel meer, en kwalitatief beter, werk in uw wijken en dorpen te realiseren. Het krachtigste middel om dit te realiseren is het professionaliseren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, groeperingen en bewoners van de wijken.

Vanwege de 3 decentralisaties op het gebied van zorg en werk vanuit de Rijksoverheid bent u vandaag al actief bezig om hier werk van te maken. Door onderdeel te zijn van de VWWN worden u een aantal voordelen geboden die u kunnen helpen bij het succesvol implementeren van de transities per 1 januari aanstaande.

De VWWN kan u ondersteunen bij:

  • Het professionaliseren van bestaande of nieuwe wijkbesturen en wijkorganisaties, inclusief uw decentrale wijkkantoor.
  • Het organiseren en sluiten van Publiek- Private Samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en andere groeperingen.
  • Het delen van kennis over innovaties, initiatieven en ervaringen op het gebied van wijkgericht werken in andere gemeenten.
  • Het treffen van effectieve beleidsmaatregelen die de werkgelegenheid in uw gemeente aantoonbaar doet stijgen.