Groepen en bewoners

shutterstock_20247811

De kracht van de Nederlandse samenleving bestaat van oudsher uit mensen die zich verenigen vanwege hun woonomgeving, sport, werk, levensovertuiging of andere passies. Dit verenigingsleven staat vandaag landelijk onder druk door de overheidsbezuinigingen en andere maatschappelijke ontwikkelingen.

De VWWN is er voor:

  • Verenigingen die professioneel gesteund willen worden bij het effectief organiseren van hun verenigingsdoelstellingen.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met andere verenigingen die aan hun doelstellingen verwant zijn.
  • Het activeren en groeperen van bewoners die op wijkniveau meer en effectiever invloed willen uitoefenen op wat er in hun wijk gebeurt.
  • Vragen van bewoners(groepen) over wijkbestuur en hoe problemen in de wijk door betere samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven kunnen worden aangepakt.