netwerk

Welkom op de site van de Vereniging Wijkgericht Werken Nederland. Deze door ondernemers opgerichte vereniging heeft tot doel om meer en duurzaam werk in onze wijken en dorpen te realiseren door professionele samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven, groeperingen en bewoners te faciliteren.

Het concept wijkgerichtwerken1©  is hiervoor speciaal ontwikkeld als een krachtig instrument om uw lokale werkgelegenheid te doen groeien. Meer nieuws hierover vindt u hier.

Gemeente

Voor gemeenten die werkgelegenheid als dé hoofdoplossing zien voor het oplossen van de problemen in hun wijken of dorpen

Bedrijven

Voor bedrijven & ondernemers- verenigingen die de voordelen zien van samenwerking op wijkniveau om hun omzet te vergroten.

Groeperingen

Voor groeperingen die actief zijn in de wijk en het wijkbestuur geprofessionaliseerd en daadkrachtiger willen zien.

Inwoners

Voor bewoners die werk willen maken van de problemen én kansen die zij zien in hun wijk.