Wat doen wij?

De Vereniging Wijkgericht Werken Nederland is een initiatief van ondernemers met ruime ervaring op het gebied van (wijk)ontwikkeling binnen gemeenten. Zowel op het ruimtelijke als het maatschappelijke vlak zijn wij gepassioneerd om vernieuwend, vereenvoudigend en ontzorgend te werk te gaan. Via de vereniging bieden wij overheden, bedrijven en groeperingen in de wijk één platform dat werk maakt van werk in én voor de wijk.

Het doel van de vereniging is om professionals vanuit overheid, bedrijfsleven en andere organisaties of groepen op wijkniveau te verenigen rondom werk, en dat niet vrijblijvend maar taakstellend en resultaatgericht. Gecontracteerde samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en andere groepen in de wijk kan de lokale economie versterken en duurzaam werkgelegenheid in de wijk genereren. Daarbij kan de vereniging wijkbesturen in Nederland samenbrengen en stimuleren om kennis en ervaring uit te wisselen en te leren van best practices.

Ook voor vragen over het duurzaam organiseren van wijkinitiatieven kunt u de vereniging benaderen. Het professionaliseren van uw wijkbestuur en het wijkgericht werken kan o.a. ondersteund worden volgens de volgende gefaseerde aanpak via leden van de VWWN:

shutterstock_19571122
Fase 1: Democratische analyse en conclusie.

Fase 2: Pilotproject en resultaten.

Fase 3: Professionalisering wijkorganisatie.

Fase 4: Consolidatie bedrijfsvoering.

Hier vindt u meer informatie over andere landelijke initiatieven die er zijn om wijkgericht werken te stimuleren.