Links over wijkgericht werken

LPB: Landelijk platform van gemeenten die wijkgericht werken.

VNG: Landelijke monitor voor wijkgericht werken.

KrachtinNL: Is een site die initiatieven uit de samenleving op het gebied van community’s en burgerkracht samenbrengt.

Tijd voor samen: Informatie over de veranderende relatie tussen de samenleving en de overheid.

Voor je buurt: een initiatief om crowdfunding te organiseren voor activiteiten in de wijk of buurt.

e-participatiemonitor: brengt burgerinitiatieven electronisch bij elkaar via o.a. google maps.

documentaire over burgerinitiatieven uit economische motieven in de VS.