Fase 4: Consolidatie.

In fase 4 ontstaat er een structurele samenwerking tussen publieke en private partners op wijkniveau. Afhankelijk van de keuzes die het gemeentebestuur maakt kunnen  structurele afspraken gemaakt worden over wijktaken met een primaire sturing vanuit de wijk.

  • Het op hoofdlijnen toedelen van budgetten en doelstellingen voor de wijk door de gemeenteraad en het operationeel besturen van de wijk door een (democratisch gekozen) wijkbestuur met o.a gedelegeerde raadsleden en een wijkorganisatie met een of meerdere vaste wijkteams.
  • Het realiseren van (boven)lokale samenwerkingsverbanden tussen partijen op wijkoverstijgend niveau zodat door samenwerking op meerdere terreinen meer winst geboekt kan worden.

De consolidatie van een project binnen het duurzame verband van de (gemeentelijke) organisatie zorgt voor de noodzakelijke continuïteit en het inpassen van de activiteiten in de reguliere P&C cyclus.