Fase 1: Democratische analyse

Fase 1: Democratische analyse en conclusie.

Tijdens deze fase worden de partijen die werkzaam zijn in de wijk benaderd over welke prioriteiten de komende jaren in hun wijk gerealiseerd moeten worden. De analyse is resultaatgericht, per onderwerp wordt bepaald wat het resultaat op wijkniveau over vier jaar zal moeten zijn. Dit levert het volgende overzicht op

Beoogde doelstellingen en resultaten in de wijk:

  • Gemeentelijk beleid
  • Ondernemers(verenigingen)
  • Scholen en instellingen
  • Overige groeperingen en verenigen

Tegelijk met het benaderen van partijen wordt het wijkbestuur  versterkt en (eventueel tijdelijk) uitgebreid, zodat er van alle belangrijke groeperingen in de wijk vertegenwoordigers in het bestuur gaan deelnemen. Doel is om het wijkbestuur actief betrokken te maken bij het realiseren van de doelstellingen voor hun wijk in de komende vier jaar en het democratisch draagvlak voor de te nemen maatregelen te vergroten.

De geïnventariseerde  doelstellingen worden gegroepeerd en op hoofdlijnen getoetst op haalbaarheid.

Er worden twee of drie uitvoeringsscenario’s gemaakt die als pilot in de wijk bepaalde prioriteiten kunnen realiseren. Per scenario wordt bekeken hoeveel werkgelegenheid dit voor de wijk oplevert.

Het wijkbestuur en de gemeenteraad stellen het voorkeursscenario vast.

Fase 2.