Fase 2: Pilot project

Op basis van het gekozen voorkeursscenario wordt een pilot project gestart dat in één jaar een aantal vastgestelde resultaten moet behalen. De pilot wordt ondertekend door zoveel mogelijk partijen uit de wijk zodat de rol en betrokkenheid van de publiek- private samenwerking in de wijk vooraf herkenbaar is vastgelegd.

Kern van de pilot is dat er gefocust wordt op het realiseren van werk voor een bepaald beleidsthema, bijvoorbeeld zorg, en/of een bepaalde doelgroep. Met het realiseren van dit werk moeten eveneens een aantal maatschappelijke en economische doelstellingen gehaald worden.

Operationeel wordt de pilot uitgevoerd door een projectmatig georganiseerd wijkteam dat verantwoording aflegt aan het gemeentebestuur en zo mogelijk ook het wijkbestuur.

Kenmerk van de pilot is dat de voortgang scherp wordt gemonitord en dat vooral het wijkbestuur sterk betrokken is bij het realiseren van de doelen en het activeren van hun achterban.

Conclusies en resultaten van de pilot leiden tot aanbevelingen en een actieplan voor het opschalen van de maatregelen en het verder professionaliseren van het wijkbestuur. De gemeenteraad en desgewenst het wijkbestuur stellen dit plan vast.

Fase 3.