Nieuws

Op dit moment zijn wij in gesprek met diverse partijen om een pilots van Publiek-Private Samenwerkingsverbanden in wijken op te zetten. Als u wilt weten hoe een pilot er in uw gemeente uit kan zien kunt u contact met ons opnemen.

Via deze site kunt u zich vrijblijvend aanmelden. Wij zullen u dan regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van wijkgericht werken en van nieuws over de activiteiten die de VWWN ontplooit.

vergrootglas